Henric och Malin Hästar

Oretorp - här bor vi familjen Djerf, som består av Henric och Malin med barnen Hilda och Isak. Nära naturen på den lilla lantgården som består av beteshagar och fruktodlingar mellan bokskogen och Ivösjön. Här har vi bott sedan 2014 då vi köpte gården av Henric föräldrar Ann och Magnus. Ann och Magnus har byggt ett nytt hus i Oretorp.

Vi har hundar som kamperar på gården tillsammans med katter. På gården finns hästar och får som betar våra beteshagar. Att behålla det öppna landskapet och bevara beteshagar kräver både att vi håller djur men också mycket arbete - men resultatet med den öppna hagmarken - blommorna, ljungen- enebuskar och alla fjärilar och bi är värt allt arbete. Att vi har så mycket ljung i hagmarken har väckt tanken på att vi ska utöka med biodling och få egen honung vi får se.

Landskap med träd Blåklockor

Skogen - bokskogen och blandskogen - att ha den inpå huset höjer livs kvaliteten, allt från skogsarbete till skogspromenader. Tidigt på våren med skira grönskan, bärplockning på sommaren och svampplockning på hösten. I skogen kan vi möta rådjur, hjort, räv, grävling och älg, att stå stilla i en skogsdunge och se på betande älgar är en stund då man känner sig som ett med naturen.

I odlingarna hittar man äpplen, päron och plommon, arbetet i fruktodlingarna har vi överlåtit till en arrendator - men man kan följa arbetet med frukten under året. Under vintern görs beskärning, på sommaren gallrar man för att förbättra skörden som börjar i juli månad med de första plommonen, skörden fortsätter sedan hela hösten.

Sjötomten med den egna bryggan är en plats för rekreation och vila eller startplatsen för en tur på Ivösjön med kanot eller båt.

Välkomna - vi delar gärna med oss av vår fina miljö!
Henric och Malin